UmU logo

Umeå universitet söker...


Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 33 500 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Universitetslektor i matematik

Vid institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning (se www.math.umu.se/forskning/) inom matematik, matematisk statistik, och matematikdidaktik. Forskningen växer framför allt inom interdisciplinära projekt. Viktiga samarbetspartners är tekniska högskolan, industrin, biologiska och skogliga institutioner samt handelshögskolan. Utbildning sker inom alla nivåer och har sin tyngdpunkt inom den tekniska högskolans ingenjörs- och civilingenjörsprogram.

Vi söker nu en matematiker som, förutom att undervisa inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, även kan stärka någon av institutionens existerande forskningsinriktningar, delta i och leda arbetet med att utveckla institutionens nätbaserade kursutbud samt arbeta med studievägledning inom grundutbildningen.

Den sökande ska kunna uppvisa en god förmåga till kommunikation med studenter och med företrädare för andra ämnesdiscipliner. En dokumenterad erfarenhet, och goda referenser, från arbete med studievägledning är mycket meriterande.

Av betydelse för anställningen är också visad undervisningsskicklighet, erfarenhet av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, erfarenhet av IKT-baserad undervisning samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. God förmåga att undervisa på engelska och svenska är ett krav. Förmåga att leda, organisera och utveckla grundutbildningsverksamhet är av stor vikt för anställningen. Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen, välkomnar vi i synnerhet kvinnor som sökande.

Till ansökan bifogas meritförteckning, vidimerade kopior av betyg, de vetenskapliga arbetena numrerade i enlighet med publikationslistan samt övriga handlingar enligt nedanstående huvudrubriker.

  • vetenskaplig verksamhet
  • pedagogisk verksamhet
  • administrativ verksamhet
  • ledning av verksamhet och personal
  • information om forskning och utvecklingsarbete
  • samverkan med det omgivande samhället

Struktur för dokumentation av meriter återfinns på http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/35/35786_anstllningsordning-2010.pdf.pdf under punkt 4.2.

Handlingar som skickas i pappersform ska inges i tre likalydande exemplar och material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Robert Johansson, 090-786 93 65, robert.johansson@math.umu.se.

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.

 

Print & Media
Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se