UmU logo

Umeå universitet söker...


Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 36 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

 

Doktorand i psykologi

med inriktning mot kognition

 

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.psy.umu.se

 

Vi söker en doktorand till ett projekt om tidsmässig variabilitet i enkla uppgifter och kognitiv förmåga. Det övergripande syftet är att belysa kognitiva mekanismer för tidsmässig stabilitet. Projektet är lokaliserat vid Umeå Universitet och involverar samarbeten med internationellt ledande forskargrupper både inom (Karolinska Institutet) och utom Sverige. Doktorandarbetet kommer att innefatta träning i experimentell psykologi (beteendeexperiment, psykometrisk testning och psykofysik) och kognitiv modellering. Vi söker en engagerad och kreativ student med hög motivation för forskarstudier och förmåga till självständigt arbete.

 

Sökande ska ha grundläggande högskoleutbildning på minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå och 90 högskolepoäng inom ämnet psykologi. Behörighet gäller även den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven för tillträde till doktorsutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 gamla poäng).  Undantag från kravet på grundläggande högskoleutbildning kan medges om motsvarande kompetens kan styrkas.  God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska förutsätts. Programmeringsfärdighet (t ex C, Matlab) och matematiska kunskaper (numerisk analys, abstrakt och numerisk modellering, statistik) är meriterande, liksom erfarenhet av psykofysik, psykometrik, ögonrörelseregistrering och modellering.

 

Ansökan ska bestå av meritförteckning som inkluderar avklarade universitetskurser, kopior av examensarbete och eventuella vetenskapliga publikationer eller manuskript, ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen och varför du är intresserad av befattningen samt aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner.

 

Närmare upplysningar lämnas av fil dr Linus Holm, +46-90-787607, linus.holm@psy.umu.se, eller prefekt Mikael Henningsson, 090-786 97 52, mikael.henningsson@psy.umu.se

 

Tillträde 2013-05-01 eller enligt överenskommelse.

 

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

 

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 57 98, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå University announces...

 

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 000 employees and 36 000 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!.

 

PhD student in cognitive psychology

 

A position is open for a PhD student in a project concerned with cognitive performance and temporal variability in simple tasks. Our research team has documented relations between temporal stability and cognitive performance that have attracted considerable attention. The aim of the project is to clarify the cognitive mechanisms involved in timing. The project is based at Umeå University and involves collaborations with internationally leading research teams both within (Karolinska Institutet) and outside Sweden. The PhD work comprises training in experimental psychology (behavioural experiments, psychophysics and psychometric testing). We seek an enthusiastic and creative student with very high motivation for PhD studies and ability to work independently.

 

Applicants should have  either (i) 240 ECTS-credits of higher education studies of which 60 should be on an advanced level (Master’s level) and at least 90 in psychology, or (ii)160 Swedish (old) credits (Swe. Poäng; corresponding to 240 ECTS credits) of higher education studies if they were taken before July 1, 2007, or equivalent competence. The applicant needs to be skilled in both oral and written communication in English. Experience in biology, cognitive science, programming (e.g., C, Matlab) and mathematics (e.g., numerical analysis, abstract and numerical modeling, statistics) are merits.

 

The application should contain a CV, academic grades, a copy of degree project report(s) and any publications, a personal letter describing the personal motivation for applying for this position. Contact information for two persons willing to act as reference persons. Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format.

 

Your complete application, marked with reference number XXXX, should be sent to jobb@umu.se (state the reference number as subject) or to the registrar, Umeå University, SE-901 87 Umeå, Sweden to arrive Mars 22, 2013 at the latest.

 

Additional information is given by Ph.D Linus Holm, linus.holm@psy.umu.se, +46-90-787607, or by head of department Mikael Henningsson, +46-90-786 97 52, mikael.henningsson@psy.umu.se.

 

Position starting date from 2013-05-01.

 

Union information is provided by SACO, 090-786 50 68, SEKO civil, 090-786 52 96 and ST, 090-786 54 31.

 

We look forward to receiving your application! The application period for this advert has expired.

 

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: sonja.nordstrom@adm.umu.se