UmU logo

Umeå University announces...


Umeå University - with its 36,700 students and over 4,200 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organizations throughout the Umeå region and all over the world.

 

Postdoc Position in Ecology

(2 years)

 

The Department of Ecology and Environmental Science at Umeå University has about 160 members, including 50 PhD-students and 13 Professors. For further information, see www.emg.umu.se/english/?languageId=1

 

The Climate Impacts Research Centre (CIRC) is part of the Department and undertakes research in how climate and environmental changes affect the environment of the north. Most of the staff of CIRC is stationed year-round in Abisko, Kiruna municipality (for further information, see www.emg.umu.se/english/research/circ/). At this centre, a postdoc-position (2 years) is now available to study climate and plant controls on carbon losses from permafrost soils.

 

Project

Large uncertainties presently exist about the impacts of climate change on the world’s stock of soil organic carbon, especially the large amounts stored in permafrost soils. This project aims at investigating how climate warming interacts with vegetation in controlling the carbon losses from different types of thawing frozen ground. We will combine measurements in ongoing and new field manipulation experiments with more controlled laboratory and mesocosm experiments, and use carbon isotopes for tracing the responses of different CO2-sources. Most of the substantial experimental (field)work will be performed in the subarctic tundra near Abisko (north Sweden) and at the research facilities of CIRC.

 

Requirements

To be eligible for this position, you should have a PhD-degree in ecology, physical geography or equivalent, not more than 3 years old. Good knowledge of arctic ecosystems, plant-soil interactions and demonstrated experience with isotope techniques as well as with fieldwork and plant growth studies are considered strong merits for this position. The successful candidate should further have documented good abilities to communicate scientifically in English, both orally and written, creativity, power of initiative, independence and good social skills.

 

Application

The application should include an application letter describing yourself, your motivation for your application and a short description of your research interests and plans; a CV; a publication list; copies of exam certificates and scientific publications; and contact information for 3 reference persons. The application should be written in Swedish or, preferentially English. The application can be submitted in electronic or hard-copy form. All documents submitted in hard-copy form should be in duplicate, and all electronically submitted material should be in MS Word or PDF format.

 

For more information, contact Assistant Professor Ellen Dorrepaal, ellen.dorrepaal@emg.umu.se

 

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

 

The application period for this advert has expired.UmU logo

Umeå universitet söker...

 

Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 36 700 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

 

Postdoktor i ekologi

(2 år)

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 160 medarbetare, varav ett 50-tal är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se.

 

Vi söker nu en postdoktor, med placering vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Abisko i Kiruna kommun, för att studera hur vegetationen kan komma att förändra markens innehåll av organiskt kol i ett framtida varmare klimat. CIRC är en del av EMG och bedriver forskning om klimateffekter i den svenska fjällregionen. Vi är året-om-baserade på Abisko Naturvetenskapliga Station, för mer information se www.emg.umu.se/forskning/CIRC

 

Projekt

Det råder idag en stor osäkerhet kring hur det stora förrådet av organiskt kol som finns inlagrat i marken, framför allt i mark med permafrost, kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Detta projekt kommer att undersöka hur ett varmare klimat kan komma att påverka interaktionerna mellan vegetation och markens kolförråd, och hur vegetationen kan påverka den mängd kol som frigörs från mark med olika typer av permafrost. Projektet kommer att kombinera mätningar och observationer från pågående fältförsök med mer kontrollerade experiment i laboratoriemiljö eller i mesokosmer. Användandet av kolisotoper för att spåra olika koldioxidkällor i marken kommer att vara ett viktigt verktyg. Projektet kommer i huvudsak att bedrivas i Abisko-området (norra Sverige).

 

Kompetenskrav

Behöriga sökande skall ha en doktorsexamen i ekologi, naturgeografi eller motsvarande, som inte är äldre än 3 år. God kunskap om arktiska ekosystem, vegetation-mark-interaktioner och dokumenterad erfarenhet av växtstudier eller av att använda kolisotoper räknas som starka meriter. Den sökande förväntas även ha god förmåga att kommunicera vetenskapligt på engelska, vara kreativ, visa god initiativförmåga och ha hög social kompetens.

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av en kortfattad beskrivning (i första hand på engelska) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen, ditt CV, en publikationslista, kopior av examensbevis och publikationer samt namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner. Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt eller i pappersformat (2 kopior). Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

 

Närmare upplysningar lämnas av forskarassistent Ellen Dorrepaal, ellen.dorrepaal@emg.umu.se

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan:sonja.nordstrom@adm.umu.se